AAA
Activiteiten Activiteitenoverzicht
25-09-2017
Avond
Reanimatie en AED
Op deze bijeenkomst komen reanimeren en het gebruik van de AED aan bod. Na uitleg is er ook de mogelijkheid om zelf te oefenen.

De avond wordt gegeven door de gecertificeerde instructeur Gerrit Vos. Aan de avond is geen certificaat verbonden.

Opgeven voor 19 september!
28-09-2017
Ochtend
Omdenken
Dankzij deze training worden 'problemen' interessante uitdagingen om jouw creativiteit te ontwikkelen. Je leert je aandacht verschuiven van het oplossen van problemen naar het omdenken ervan.

​Kortom, deze training is een inspirerende ervaring! Marian van Uffelen, Vrijwilligersbemiddeling bij de Vrijwillligerscentrale, verzorgt deze ochtend.

​Opgeven voor 21 september!  
03-10-2017
Middag
Omgaan met weerstanden
Hoe ga je om met mensen die hun afspraken niet nakomen? Wat doet het met jou? Hoe blijf je het vrijwilligerswerk interessant vinden?

Maar ook, hoe kan je deze weerstand omzetten in meewerken en meer verantwoordelijkheid nemen over de eigen situatie. ​Deze middag wisselen we ervaringen uit en worden praktische handvatten gegeven om met weerstanden om te kunnen gaan.

​Deze bijeenkomst is in handen van Gerry ten Brummelaar, coördinator Buurtbemiddeling en Schuldpreventie.

​Opgeven voor 28 september!