AAA
Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Officieel is vrijwilligerswerk:
"Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving."

In de praktijk is vrijwilligerswerk veel breder dan dat. Buren ontplooien een initiatief, organisaties steunen in hun werk sterk op vrijwilligers, en scholieren zijn verplicht een maatschappelijke stage te lopen. Deze diversiteit aan soorten vrijwilligerswerk zorgt voor veel interessante en creatieve mogelijkheden en uitdagingen. Vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan, capaciteiten te gebruiken en te ontwikkelen en de horizon te verbreden. Maar bovenal is vrijwilligerswerk voor veel mensen een leuke hobby. Vrijwilligerswerk geeft voldoening, vergroot uw sociale contacten en uw maatschappelijke betrokkenheid.

Verschil tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk

In de praktijk kunnen deze verschillen erg klein zijn. Als je een vergoeding krijgt voor het helpen bij de tussenschoolse opvang van je kind, blijft dit nog steeds vrijwilligerswerk. Hieronder leest u meer over de meest in het oog springende verschillen.

Kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst:

  • de werknemer verricht arbeid
  • de werkgever betaalt loon
  • de werkgever kan gezag uitoefenen over werknemer


Kenmerkend voor vrijwilligerswerk:

  • de organisatie betaalt de vrijwilliger geen loon en daarom is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst
  • de vrijwilliger verricht arbeid en wordt aangestuurd
  • de vrijwilliger is niet in dienst bij het zelfde bedrijf


Voor betaald werk krijg je een loon, vastgesteld in een arbeidscontract. Wanneer je je niet aan het contract houdt kunnen daar sancties op worden gesteld. Je gaat een verplichting aan.
Voor vrijwilligerswerk krijg je, buiten een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten tijdens je werkzaamheden, over het algemeen geen vergoeding. Het hangt van een organisatie af hoe daarmee wordt omgegaan. Dat verschilt per organisatie en of er financiën voor beschikbaar zijn. Bovendien is vrijwilligerswerk niet verplicht, dat betekent overigens niet dat het vrijblijvend zou zijn. Je gaat een afspraak aan en organisaties, mensen rekenen op je. Vaak wordt er door organisaties gevraagd een overeenkomst te tekenen, dit is van belang als je onverhoopt gebruik zou moeten maken van een verzekering. Een contract kan er eenvoudig uitzien, het beschrijft de werkzaamheden naast dat de organisatie in bezit is van je NAW gegevens.