AAA
Vrijwilligerswerk MAS / Me4You
Me4You/MAS staat voor de maatschappelijke stage in Zutphen.

Wat is Maatschappelijke stage?

Leerlingen maken kennis met het vrijwilligerswerk en leveren zo een bijdrage aan de samenleving. De stage maakt hen bewust van hun omgeving, de rol die zij kunnen hebben en draagt tevens bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Hoe gaat dit in Zutphen?

In Zutphen werken de Vrijwilligerscentrale en de volgende scholen voor voortgezet onderwijs samen; Het Stedelijk Zutphen, het Isendoorn College en het Baudartius College. Zowel voor leerlingen wonend in Zutphen als in Bronckhorst. Leerlingen lopen 30 uur stage in hun schoolloopbaan, verdeeld over een aantal schooljaren. Dat is verschillend bij iedere school.
Via de site www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl kunnen alle organisaties uit Zutphen en omgeving hun vacatures voor jongeren plaatsen. Op het vacatureformulier is er ruimte te vinden waar u kunt aanvinken dat de vacature ook geschikt voor jongeren. Tijdens de voorlichting op scholen worden leerlingen geïnstrueerd deze site te bezoeken en o.a. op die manier een stageplaats te vinden. Verder is er de mogelijkheid om informatie op te vragen via de Vrijwilligerscentrale 0575 596226 / 596227.

De Vrijwilligerscentrale Zutphen is een schakel tussen stagebieder, leerling en school. Zij brengt vraag en aanbod samen naar stageplaatsen. Functies die de Vrijwilligerscentrale t.b.v. maatschappelijke stage uitvoert zijn:
1. Belangenbehartiging en ondersteuning van organisaties
2. Adviseren van voortgezet onderwijs en gemeente
3. Voorlichting aan organisaties, leerlingen, docenten en ouders
4. Bemiddelen voor organisaties en bemiddelen van leerlingen
5. Promoten van vrijwilligerswerk onder jongeren
6. Promoten van jongeren als vrijwilligers bij organisaties
7. Informeren van belangrijke ontwikkelingen
8. Netwerken onderhouden en verstevigen
9. Het initiëren van nieuwe projecten vanuit organisaties

Kortom: meedenken op alle fronten en Samen kijken wat kan!