AAA
Activiteiten Activiteitenoverzicht
19-12-2018
Ochtend
Storytelling en lunch

“Ik was vergeten hoe anders het is om een verhaal in levende lijve verteld te krijgen.”

Diederik Daum komt een mooi verhaal vertellen en daarna gaan we in gesprek over wat het verhaal bij je oproept. Zo ontstaat er een uitwisselen van persoonlijke verhalen, die tot mooie ontmoetingen kunnen leiden. Daarna gaan we gezellig met elkaar genieten van een heerlijk lunchbuffet.

De toegang is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen voor deze activiteit. Aanmelding (vóór 12 december) via tel.nr. 0575-596296 of mantelzorg@perspectiefzutphen.nl.

15-01-2019
Avond
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)
“Als je andere vragen stelt, krijg je andere antwoorden.” Deze avond, verzorgd door Truus Ordelman van Havital, gaat in op communicatie met NLP. In deze training wordt ingegaan op hoe communicatie werkt, hoe je communiceert en wat het effect is van je boodschap, verbaal en non-verbaal. Door middel van open vragen, wie, wat, waar, wanneer, hoe en welke, zoom je in op de beleving van de ander, hoe hij/zij de dingen ervaart. Voorwaarde om dit te doen is fair witness te zijn, een eerlijke getuige. Dit doe je door niets in te vullen, zelf niet na te denken of een eigen plaatje in te kleuren. Een eerlijke getuige te zijn is het moeilijkst in de communicatie. 
24-01-2019
Ochtend
Erfrecht & levenstestament
Voor mantelzorgers en belangstellenden 
Tijdens deze informatiebijeenkomst zal uitgebreid worden ingegaan op: 
* De voordelen van een testament (o.a. vermindering van de eigen bijdrage als u in een verzorgingstehuis terecht komt en besparing van erfbelasting
* Het levenstestament (wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, gaat dementeren of om andere redenen tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen? Wie regelt dan uw financiële en medische zaken?

U wordt bijgepraat door notaris De Wilde over de laatste stand van zaken en krijgt tips om te voorkomen dat u uw vermogen moet opeten, wanneer u in een verpleeg- of verzorgingstehuis terecht komt. Ook wordt ingegaan op hoe u eenvoudig erfbelasting kunt besparen. De lezing zelf duurt ongeveer een uur. Er is daarna volop gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Aanmelding (vóór 18 januari) via tel.nr. 0575-596296 of mantelzorg@perspectiefzutphen.nl.