AAA
Diensten Bezoek en Ondersteunings Service (BOS)
De Bezoek- en Ondersteunings Service (BOS) ondersteunt en ontlast mantelzorgers van chronisch zieken en mensen met dementie.

Waarom de BOS?

Steeds meer mensen met dementie, een chronische ziekte of beperking wonen thuis en zijn voor hulp afhankelijk van partner of familie (ook wel mantelzorgers genoemd). De zorg voor deze mensen vraagt vaak veel en met hulp is dit vaak beter vol te houden. Om de mantelzorger te ontlasten en de zorg even los te kunnen laten kan de BOS een oplossing zijn. De service is ook voor het ontlasten van mantelzorgers van kinderen met een beperking, zoals een verstandelijke beperking of autisme. De BOS bestaat uit een groep vrijwilligers die de zorg even kunnen overnemen. Dit noemen we respijtzorg.

Hoe verloopt de aanvraag?

Na de aanvraag zal de coördinator van de BOS contact opnemen voor een intakegesprek. Hierin wordt kennis gemaakt met zowel de mantelzorger als degene voor wie deze zorgt. Daarna gaat de coördinator op zoek naar een passende vrijwilliger en volgt er een kennismakingsgesprek tussen alle partijen. Als er een klik is, worden er verdere afspraken gemaakt.

Meer informatie of aanvraag

Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie over de Bezoek- en Ondersteunings Service kunt u contact opnemen met de coördinator van de BOS via Perspectief Zutphen, tel. 0575 596 296.