AAA
Diensten Schuldpreventie

Inschakelen Schuldpreventie

Steeds meer mensen kampen met schulden of hebben hun administratie niet op orde. Door op tijd hulp te vragen, kunnen grote(re) problemen voorkomen worden. Hierin spelen de sociaal werkers van Perspectief Zutphen in de wijk een rol. Zij signaleren als er sprake is van (dreigende) schulden en pakken dit op. Daarnaast heeft de Vrijwilligerscentrale de ondersteunende dienst Schuldpreventie. Getrainde vrijwilligers worden ingezet om schulden bij klanten te voorkomen en mensen te ondersteunen die al schulden hebben. Zij helpen bij het structureel op orde brengen van de financien. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een sociaal werker uit uw wijk of bel met 0575 519 613. Interesse om zelf vrijwilliger te worden? Lees hieronder meer of bel met de Vrijwilligerscentrale 0575 596 296.
 

Interesse om vrijwilliger Schuldpreventie te worden?

Wij verwelkomen u graag in ons team!

Belangrijk is wel om te weten dat we onder meer het volgende van u verwachten:
- minmaal 4 uur per week beschikbaar (tijden in overleg)
- een gedegen basiskennis van financien, wet- en regelgeving etc.
- zelfstandig kunnen werken
- empatisch, betrokken en respectvol
- geduldig en doortastend

We werken in een team met 20 getrainde vrijwilligers. Alle nieuwe vrijwilligers starten een basisopleiding van tweeëneenhalve dag en ontvangen jaarlijkse bijscholing en intervisie. Meer weten over deze pittige, maar ook uitdagende en dankbare job? Neem contact op met de Vrijwilligerscentrale via 0575 596 296.


Samenwerking

Met Het Plein vindt samenwerking plaats op het gebied van preventie. De ontwikkeling van de Schuldpreventiewijzer die door het Plein gemaakt is, is daarvan een goed voorbeeld. Deze wijzer is zo opgezet dat het in de eerste plaats een praktische handleiding is voor alle professionals en vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met geld- en schuldenproblematiek. Maar ook inwoners van Zutphen krijgen zo een overzicht van de mogelijkheden op dit terrein. Andere samenwerkingspartners van Perspectief op het gebied van schuldpreventie zijn de Zutphense diaconieën, PKN, Schuldhulpmaatje en Caritas.