AAA
Diensten Vrijwilligersdiensten
Naast de vacatuebank en kennis over vrijwilligerswerk, biedt de Vrijwilligerscentrale Zutphen nog andere diensten. Bij deze diensten wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Deze worden gefaciliteerd en aangestuurd vanuit de Vrijwilligerscentrale Zutphen. Denk hierbij aan vrijwilligers van bijvoorbeeld de Bezoek- en OndersteuningsService (BOS) en het HuisBezoek Senioren (HBS). U vindt meer informatie over deze diensten in het menu 'diensten'.

Ook is mantelzorg een onderdeel van het gehele pakket van de Vrijwilligerscentrale. Hierover is kennis beschikbaar en worden diverse momenten georganiseerd waarop mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en/of kennis opgedaan kan worden omtrent ziektebeelden of hoe omgegaan kan worden met de situatie.

De Vrijwilligerscentrale is een van de partijen binnen de werkgroep NLdoet Zutphen. NLdoet is een groot landelijk evenement dat jaarlijks plaatsvindt. Tijdens NLdoet kunnen verschillende groepen mensen vrijwilligerswerk doen: vrienden, collega’s, bedrijven, scholen; iedereen die in zijn omgeving iets wil aanpakken. Veel gemeenten, politici en ook het koninklijk huis doen mee. Daarmee levert NLdoet een grote bijdrage aan het imago van het vrijwilligerswerk en worden er belangrijke klussen geklaard.

U kunt met vragen altijd een beroep op ons, de werkgroep NLdoet Zutphen, blijven doen.