AAA
Mantelzorg Geldzaken
Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor uw naaste, zoals de eigen bijdrage voor de WMO. Er zijn veel verschillende regelingen, die van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie. waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen.