AAA
Mantelzorg Mantelzorgwaardering 2019
Mantelzorgwaardering 2019

Iemand die mantelzorg verleent, verdient waardering voor zijn of haar inzet. De gemeente Zutphen bewondert deze inzet en laat dat ieder jaar blijken met een waardering voor mantelzorgers. Dit jaar doen ze dat met een geldbedrag van € 65,--. De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden voor maximaal 1 mantelzorger rond de persoon die hulp ontvangt én de hulpvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Zutphen.  
Vanaf 1 september t/m 10 november kunt u deze waardering aanvragen. Het formulier is af te halen op een van onderstaande locaties in Zutphen of Warnsveld. U kunt het formulier ook hier downloaden.  
 
Wie komen hiervoor in aanmerking?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun persoonlijke omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. De criteria waaraan mantelzorgers moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de blijk van waardering zijn als volgt:
 • per hulpvrager kan voor één mantelzorger een blijk van waardering worden aangevraagd.
 • de hulpvrager dient inwoner te zijn van de gemeente Zutphen, de mantelzorger zelf hoeft hier niet zelf woonachtig te zijn.
 • de mantelzorger verleent langer dan 3 maanden, onbetaalde zorg, voor meer dan 8 uur per week.
Mantelzorgwaardering aanvragen?
Als u als mantelzorger geregistreerd staat bij de Vrijwilligerscentrale ontvangt u automatisch het aanvraagformulier. Tevens is het formulier vanaf 1 september te downloaden of bij diverse locaties af te halen. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk 10 november inleveren bij de Vrijwilligerscentrale (Oude Bornhof 47a te Zutphen), per post naar Antwoordnummer 276, 7200 VB Zutphen of mailen naar mantelzorg@perspectiefzutphen.nl (liefst pdf formaat). De Vrijwilligerscentrale is geopend op maandag t/m donderdag van 09.00-15.00 uur en vrijdag van 09.00-13.00 uur.

Als de waardering wordt toegekend, zal dit bedrag rondom 25 december 2019 aan u worden uitgekeerd.

Het formulier is vanaf 1 september bij de volgende locaties af te halen:

Zutphen
 • Locaties Sociaal werk: Stokebrand 312, Goeman Borgesiusstraat 7, Weg naar Laren 59, Karel Doormanstraat 1, Goethesingel 32, Noorderhavenstraat 18
 • Waterkracht (St. Lokaal, Ruys de Beerenbrouckstraat 106)
 • De Uitwijk (De Brink 116)
 • Dienstencentrum de Mulderskamp (Mulderskamp 97)·
 • Buurtservice (Mozartstraat 74)
 • Sutfene (Coehoornsingel 5, het Advies- en ontmoetingsplein)
 • De Bovenkamer (Harenbergweg 1)
 • Vrijwilligerscentrale Zutphen (Oude Bornhof 47 A)
 • Odensehuis (Tengnagelshoek 6)
 • GelreWerkt! (Henri Dunantweg 1)
 • Polbeek (Van Dorenborchstraat 1)

Warnsveld
 • ’t Warnshuus (Dreiumme 43)
 • ’t Nut, (Breegraven 1)
 • Zorg-wooncentrum den Bouw (Abersonplein 9)

SPECIAAL VOOR JONGE MANTELZORGERS
De gemeente Zutphen wil ook aan jonge mantelzorgers, in de vorm van een waardebon, een waardering geven. Een jonge mantelzorger is onder de 25 jaar en woont in een situatie waarbij iemand thuis lange tijd ziek of gehandicapt is. Ben je of ken je een jonge mantelzorger? Dan kun jij jezelf of degene aanmelden via mantelzorg@perspectiefzutphen.nl zodat we je op de hoogte houden voor deze waarderingsactie. Deze waarderingsactie gaat in oktober van start.