AAA
Overbelasting

Als mantelzorger geeft u zorg aan iemand met wie u een emotionele band hebt. Die betrokkenheid kan voldoening geven, maar is ook een risico. Mantelzorg kan leiden tot overbelasting.

Want naast de verantwoordelijkheden en praktische taken die bij mantelzorg horen, is er vaak ook een emotionele kant. De relatie met de persoon die u verzorgt, verandert. U bent niet meer alleen partner, kind, broer/zus of vriend, maar ook verzorgende.
 

Risico op overbelasting

Lang niet iedere mantelzorger raakt overbelast. Maar soms is er extra risico op overbelasting:

  • Als u iemand verzorgt met een langdurige en/of ernstige ziekte.
  • Als er tegelijkertijd andere ingrijpende gebeurtenissen zijn, zoals problemen op het werk, een scheiding of een verhuizing.
  • Als u zelf gezondheidsproblemen krijgt.
  • Als er relatieproblemen of moeilijkheden in uw gezin zijn.

 

Overbelasting herkennen

  • Lichamelijke klachten, zoals hoofd- of buikpijn, verhoogde bloeddruk, hyperventilatie, pijn in nek, schouder of rug, duizeligheid, vermoeidheid, minder eetlust of juist voortdurend honger.
  • Psychische klachten, zoals schuldgevoelens, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, lusteloosheid, slaapproblemen, snel geëmotioneerd zijn, piekeren, gespannenheid.
  • Ander gedrag, bijvoorbeeld rusteloosheid, onverdraagzaam, agressief, verwaarlozing van het uiterlijk, meer roken en drinken, gebruik van kalmerende of stimulerende middelen.

In de loop der jaren zijn er verschillende meetinstrumenten ontwikkeld om de (over)belasting van de mantelzorger te toetsen. Via de volgende link kunt u meten of u overbelast bent: vragenlijst CSI. CSI staat voor Caregiver Strain Index en is een vragenlijst waarmee overbelasting door mantelzorgers gemeten kan worden. Het instrument is ontwikkeld in de Verenigde Staten en is een van de meest gebruikte (internationale) meetinstrumenten.
 

Hoe werkt de CSI?

Het zijn dertien vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord. Het invullen van de test kost hoogstens vijf minuten. Als u zeven keer of meer een vraag met ‘ja’ beantwoordt, dan is er sprake van overbelasting. In dat geval is het raadzaam contact op te nemen met uw huisarts. De uitslag kan dienen als kapstok voor het gesprek. Houdt u er rekening mee dat het gaat om een globale inschatting en dat er sprake is van een momentopname. Als u regelmatig de lijst invult (bijvoorbeeld steeds op de eerste dag van een nieuwe maand), krijgt u zicht op de belasting op langere termijn.