AAA
Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Officieel is vrijwilligerswerk:
"Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving."

In de praktijk is vrijwilligerswerk veel breder dan dat. Buren ontplooien een initiatief, organisaties malen gebruik van vrijwilligers, en scholieren doen een maatschappelijke stage. Deze diversiteit aan vrijwilligerswerk zorgt voor veel interessante en creatieve mogelijkheden en uitdagingen. Vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan, capaciteiten te gebruiken en te ontwikkelen en de horizon te verbreden. Maar bovenal is vrijwilligerswerk voor veel mensen leuk om te doen.

Vrijwilligerswerk is niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend. De meeste organisaties vragen aan vrijwilligers om een overeenkomst te tekenen. In een vrijwilligersovereenkomst worden afspraken gemaakt over verzekering, onkostenvergoeding en werkzaamheden.