AAA
Project Aan de Slag!


Vrijwilligerswerk door bewoners van het AZC

Nieuwkomers willen graag meedoen in onze maatschappij. Het is voor deze doelgroep echter lastig om ergens tussen te komen en vrijwilligerswerk te doen, onder andere door de taalbarrière die bestaat. Aan de Slag betrekt bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Bewoners van het AZC aan de Voorsterallee haken in groepjes aan bij reguliere vrijwilligersactiviteiten en voeren samen met Nederlandse vrijwilligers klussen uit. Zij zijn een versterking van het team. Door actief bezig te zijn, Nederlanders te ontmoeten en de Nederlandse taal te leren, werken ze aan hun toekomst en integratie in ons land.

In het project ligt de focus op laagdrempelige, diverse en praktische klussen. Denk aan het meewerken in de opbouw van een evenement, het helpen in groenvoorziening, of ondersteunen bij activiteiten in de zorg. Zo kan iedereen meedoen, ook de vluchtelingen die weinig tot geen Nederlands spreken.

In Aan de Slag werken lokale organisaties, gemeente en COA samen. Het project wordt gecoördineerd vanuit de Vrijwilligerscentrale van Perspectief Zutphen. Voor lokale, maatschappelijk betrokken organisaties kan de inzet van nieuwkomers veel brengen. Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers, die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen.

Wilt u meer weten over het project? Dan horen wij graag van u! U kunt contact opnemen met Frida Frelink, projectleider van "Aan de Slag" in Zutphen: aandeslag@perspectiefzutphen.nl of telefonisch via de Vrijwilligerscentrale: 0575 - 596 296.