AAA
Vrijwilligersvergoeding

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers onder de vrijwilligersregeling een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170,- per maand en maximaal € 1.700,- per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. In 2018 was de vergoeding nog € 150,- per maand en maximaal € 1.500,- per jaar. 

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. De organisatie waarvoor de vrijwilliger vrijwilligerswerk verricht, betaalt hierover ook geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren. 

Vergoeding werkelijke kosten vrijwilligerswerk 
Zijn de werkelijke kosten die een vrijwilliger maakt hoger dan de vergoeding die hij onbelast kan krijgen onder de vrijwilligersregeling? Dan kan de organisatie waarvoor de vrijwilliger vrijwilligerswerk verricht, ervoor kiezen om deze werkelijke kosten onbelast te vergoeden. Deze kostenvergoeding komt dan in de plaats van de vrijwilligersregeling. De werkelijke kosten moeten wel bewezen worden. Bijvoorbeeld met bonnen en declaraties. 

Voor nadere informatie zie link: https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding 

Vragen over Vrijwilligersvergoeding 
Veelgestelde vragen!  

Is de organisatie verplicht je vrijwilligerswerk te vergoeden?
Het is aan de organisatie waar je voor werkt of zij een vrijwilligersvergoeding geeft. Dit is geen verplichtig. 

Krijg ik het gewoon? Of moet ik het aanvragen? 
Het is aan jezelf om deze vergoeding aan te vragen bij je vrijwilligerswerk. 

Is dit een onkostenvergoeding? 
Vaak vergoedt de organisatie de kosten die je tijdens werkzaamheden maakt. Zoals vervoerskosten of telefoonkosten. Ook dat bepaalt een organisatie zelf. 
Een onkostenvergoeding is niet hetzelfde als een vrijwilligersvergoeding. 

Mag het ietje meer zijn? 
Vanwege belastingregels mag de vergoeding niet meer dan € 170,- per maand zijn.